4.6
Sua avaliação
Classificação
I’m Trapped In This Day For Three Thousand Years Average 4.6 / 5 out of 29
Rank
19th, it has 58.8K views
Título Alternativo
Wǒ Kùn Zài Zhè Yī Tiān Yǐ Sān Qiān Nián 我困在这一天已三千年
Autor(s)
Artista(s)
Gênero(s)
Tipo
Manhua